دومین هیئت تجاری به قرقزستان

 

 

 

30تیر 1400

بیشکک،قرقیزستان

JKHJKJK
جلسه به سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در سفارت
سخنرانی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در جلسه B2B
حضور سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در جلسات B2B
حضور سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران به همراه جناب نایب مدیریت مجموعه

 

 

جلسه با معاون وزیر کشاورزی قرقیزستان ، در این جلسه حدود 20 شرکت در حوزه کشاورزی و ادوات حضور داشتند که بازخورد خوبی در پی داشت.

 

جلسات b2b مشارکت کنندگان با متناظرین از قبل هماهنگ شده.

اهدای لوح تقدیر سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران به مشارکت کنندگان

0000

 

بازگشت از یک سفر تجاری به یادماندنی از بیشکک قرقیزستان