صادرات انواع محصولات و توانمدی های جمهوری اسلامی ایران 
بازاریابی داخلی و بین المللی کالا های مختلف به صورت فیزیکی
و اینترنتی و عقد قرارداد با تولید کنندگان داخلی جهت پخش،
فروش،صادرات و اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی.