تاریخچه

شرکت حامیان تجارت سال 1380 اولین نمایشگاه اختصاصی ایران در قرقیزستان برگزار کرد. حوزه فعالیت های خود را تا کشور های اتحادیه اوراسیا دبی افعانستان عراق و اسیای مرکزی گسترش داده است . پس از تجربیات بسیاری در حوزه صادرات و واردات که با این کشورها کسب نمودیم تصمیم به آن شد کم و کاستی ها را در این حوزه فعالیت ارزیابی کرده و قدم به عرضه نوینی از فعالیت اقتصادی برداریم. سیستم حمل و نقل ، بازگشت تعهدات ارزی ، ایجاد ارتباط با تجار و بازرگانان ، ادامه…

تجربیات ما

20
برگزاری نمایشگاه
16
اعزام هیئت تجاری
19
سال تجربه فعالیت
05/ 12 /00
تاریخ افتتاحه مرکز تجاری ایران در قرقیزستان