تاریخچه

شرکت حامیان تجارت سال 1380 اولین نمایشگاه اختصاصی ایران را در قرقیزستان برگزار کرد و حوزه فعالیت های خود را به کشور های اتحادیه اوراسیا، دبی، افغانستان، عراق و آسیای مرکزی گسترش داد. پس از تجربیات بسیاری در حوزه صادرات و واردات که با این کشورها کسب نمود، تصمیم به آن شد کاستی های این حوزه را ارزیابی نموده و قدم به عرصه نوینی از فعالیت اقتصادی بردارد. سیستم حمل و نقل ، بازگشت تعهدات ارزی ، ایجاد ارتباط با تجار و بازرگانان ، ادامه مطالب

تجربیات ما

20
برگزاری نمایشگاه
16
اعزام هیئت تجاری
19
سال تجربه فعالیت
05/ 12 /00
تاریخ افتتاحیه مرکز تجاری ایران