بنیانگذار نمایشگاه دائمی اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در برخی کشور ها و بالاخص کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به مرکزیت بیشکک(قرقیزستان)است.

همچنین چشم انداز مجموعه،حذف واسطه های صادراتی و ورود مستقیم تولید کننده گان و ارائه دهندگان خدمات فنی و مهندسی به بازارهای بین المللی میباشد.