تاریخچه ما :

شرکت حامیان تجارت سال 1380 اولین نمایشگاه اختصاصی ایران را در قرقیزستان برگزار کرد و حوزه فعالیت های خود را به کشور های اتحادیه اوراسیا، دبی، افغانستان، عراق و آسیای مرکزی گسترش داد. پس از تجربیات بسیاری در حوزه صادرات و واردات که با این کشورها کسب نمود، تصمیم به آن شد کاستی های این حوزه را ارزیابی نموده و قدم به عرضه نوینی از فعالیت اقتصادی بردارد. سیستم حمل و نقل ، بازگشت تعهدات ارزی ، ایجاد ارتباط با تجار و بازرگانان ، عقد قراردادهای دولتی و بخش خصوصی نیازمند فضایی مناسب و با اعتبار در کشور های هدف صادراتی می باشد. حال توانستیم با دریافت مجوز مرکز تجاری در قرقیزستان این امر را پوشش داده و کلیه خدمات را از طریق این مرکز به توانمندان اقتصادی کشور جهت صادرات و واردات پیشنهاد دهیم.

چشم انداز ما :

شرکت حامیان تجارت بنیان گزار مرکز تجاری در کشور هدف صادرات است. همچنین این پایگاه اولین مرکز در حوزه اوراسیا می باشد که این زنجیره به دیگر کشورهای اوراسیا نیز توسعه خواهد یافت.

درباره ما :

دوره برگذاری نمایشگاه​
اعزام هیئت تجاری​
سال تجریه​