دستاورد ما در طی این مدت عبارت اند از:
 1. مجری مرکز دائمی بازاریابی و فروش کالاهای ایرانی در آسیای میانه
 2. همکاری در برگزاری جشنواره اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در  شهر دوشنبه تاجیکستان (با مجوز توسعه تجارت ایران آبان 89)
 3. همکاری در  برگزاری  نمایشگاه  اختصاصی  جمهوری  اسلامی  ایران  در شهر  خجند  تاجیکستان  (با مجوز سازمان توسعه تجارت  شهریور89)
 4. همکاری در برگذاری نمایشگاه و جشواره فروش بین المللی خجند2010در تاجیکستان شهر خندر(اردیبهشت 89)
 5. همکاری در برگزاری نمایشگاه اختصاصی صنعت سنگ و ساختمان در بیشکک قرقیزستان(اسفند 90)
 6. همکاری در برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان
 7. همکاری در تشکیل پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی بازرگانی تاجیکستان (با مجوز سازمان توسعه و تجارت ایران در سال 2012)
 8. برگزاری جشنواره فروش نوروزی شهر دوشنبه تاجیکستان(اسفند 91)
 9. نمایشگاه بین المللی بازرگانی و صنایع سبک تاجیکستان2013_(خرداد92)
 10.  نمایشگاه بین المللی بازرگانی و صنایع سبک تاجیکستان 2013_(آبانماه 92)
 11. – همکاری در اعزام هیئت تجاری اتاق بازرگانی ایران -تاجیکستان(شهریور 93)
 12.  نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی  ایران (آبانماه 93)
 13. اعزام هیئت تجاری اتاق بازرگانی ایران به همایش فرصت های سرمایه گذاری-تاجیکستان(مهرماه94)
 14.  نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران-مسکو(22اردیبهشت 95)
 15.  اعزام هیئت تجاری همایش فرصت های سرمایه گذاری-تاجیکستان(22مهر ماه 95)
 16. موسس و مدیر عامل  اولین خانه تجارت ایران در بیشکک (قرقیزستان )(1397 تا به حال)
 17.   کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری