با توجه به درخواست های مکررکشور قرقیزستان مبنی بر ارائه خدمات و واردات کالا های ایرانی ، شرکت حامیان تجارت مهر خوشنام تصمیم بر اعزام دومین هیئت تجاری و استفاده از پناسیل های صادراتی شرکت های ایرانی گرفته است. تاریخ اعزام این هیئت تجاری 27 مهر 1400 مقرر گردید.