بازدید سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان از هلدینگ حامیان تجارت مهرخوشنام
اخبار اخبار ایران _قرقیزستان صنایع دستی مرکز تجاری ایران_قرقیزستان

بازدید سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان از هلدینگ حامیان تجارت مهرخوشنام

اخبار ایران _ قرقیزستان
اخبار

اخبار ایران _ قرقیزستان

{"slide_show":3,"slide_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300,"loop":"true","design":"design-1"}

صفحه های اجتماعی ما را دنبال کنید

 

facebook gmail line

 

linkin wechat telegram

 

twitter watsapp yahoomail