صادرات انواع محصولات و توانمندی های جمهوری اسلامی ایران 
بازاریابی داخلی و بین المللی کالاهای متفاوت به صورت فیزیکی
واینترنتی و عقد قرارداد با تولید کنندگان داخلی جهت پخش،
فروش،صادرات واخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی.